Clara Peya

Clara Peya Finalista del premio a Mejor composición musical para espectáculo escénico de la XXI edición 2018

por Aüc. El so de les esquerdes

AÜC és allò que se sent entre les costures del silenci i la ràbia. És el crit o el lament silenciat en la nostra quotidianitat. És un lloc incòmode però necessari. AÜC va de tu i de mi, de nosaltres. Les violències sexuals són invisibilitzades per desconeixement, connivència o horror. Les violències sexuals són diverses i molt més extenses del que volem imaginar. Et convidem a habitar aquest AÜC perquè no hi ha res més revolucionari que apoderar-te d'ell. Compartim per reconèixer, compartim per canviar, compartim per perdre la por. Cinc intèrprets, moltes històries, infinites experiències i un AÜC. Què passa quan asseiem a una taula una psicòloga, una supervivent de violència sexual, una sociòloga, una ballarina, una música, una productora i una performer, totes elles feministes? Doncs de primer, conèixer-se, explicar-se qui són les unes a les altres, compartir moments i fer-se preguntes, a voltes complicades.

Aquest és el punt de partida d'Aüc, un espectacle que vol posar al centre de l'acció dramàtica la violència sexual. Com a equip volem allunyar-nos al màxim dels tòpics que envolten un tema tan complex com la violència sexual. No -només- parlarem dels violadors que t'esperen en un carreró fosc a altes hores de la nit ni d'una violència que victimitza les dones i ens dóna un paper quasi bé d'accessori en les experiències. Entenem que el camí d'aquest espectacle s'escriu en primera persona. La violència sexual s'explica en totes les primeres persones que la viuen. I tot ho volem fer des d'una perspectiva feminista perquè entenem que per fer un espectacle rupturista amb els tòpics i que pugui oferir un debat propi sobre com encarem la violència sexual tant socialment com a nivell individual, és indispensable fer-ho d'aquesta manera. Aüc té una voluntat clara política d'afrontar-nos a allò invisible, fer audible allò que no es vol sentir, enmirallar-nos en el feixuc mirall de la violència sexual que tenim tan proper malgrat aventurem/desitgem tan llunyà per sortir-ne enfortides, qüestionades, amb ganes -finalment- de parlar.